Rewitalizacja Dróg Wodnych - WYDAWNICTWA

Rewitalizacja dróg wodnych szansą rozwoju turystyki i rekreacji
Waterways revitalisation as a chance for the development of tourism and recreation
 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SAMORZĄDOWA, Bydgoszcz 12-13 września 2011
Vth INTERNATIONAL CONFERENCE, Bydgoszcz 12th -13th September 2011